Stink

USDJPY - Supply zone to watch

Short
FX:USDJPY   U.S. Dollar / Japanese Yen
DBR

short tot fresh demand