Major Banks (Industry)

7
Stocks
694.985B
Mkt Cap
3.443M
Volume
+3.16%
Change
−6.42%
Perf Month
−27.95%
Perf Year
−9.97%
Perf YTD
Ticker
Price
Change % 1D
Change 1D
Technical Rating 1D
Volume 1D
Volume * Price 1D
Market cap
P/E
(TTM)
EPS
(TTM)
Employees
1010RIYAD BANK
27.55 SAR4.16%1.10 SAR
Sell
789.416K21.748M79.35B SAR11.302.34 SAR6.794K
1020BANK ALJAZIRA
17.40 SAR0.81%0.14 SAR
Sell
5.412M94.167M14.153B SAR13.721.26 SAR3.188K
1050BANQUE SAUDI FRANSI
35.10 SAR3.54%1.20 SAR
Neutral
295.249K10.363M40.679B SAR11.352.99 SAR3.105K
1080ARAB NATIONAL BANK
25.40 SAR1.60%0.40 SAR
Sell
56.417K1.433M37.5B SAR12.212.05 SAR4.029K
1120AL RAJHI BANK
72.90 SAR3.26%2.30 SAR
Sell
3.442M250.89M282.4B SAR16.474.29 SAR19.964K
1150ALINMA BANK
29.50 SAR3.15%0.90 SAR
Sell
4.119M121.503M56.819B SAR15.811.81 SAR3.676K
1180THE SAUDI NATIONAL BANK
42.75 SAR3.01%1.25 SAR
Sell
5.614M240.005M184.084B SAR10.024.19 SAR15.906K