LonesomeTheBlue

DIOSC indicator

The Diosc indicator based on DMI is the combined version of -DI and +DI . While +DI is above (the trend is up), +DI is used and in the other case -DI is used. In addition, 9-day EMA was added to the graph so that sell/buy points could be seen on the histogram. Both sell/buy points and divergence/convergence can be followed on the graph.

Temeli DMI üzerine kurulmuş Diosc göstergesi -DI ve +DI'ın birleştirilmiş halidir. Temel mantığı +DI yukarıda iken yani trend yukarı iken +DI , diğer durumda da -DI göz önüne alınarak grafik oluşturulmuştur. Ek olarak Al-Sat noktalarının histogram üzerinde görülebilmesi için de grafiğe 9 günlük EMA eklenmiştir. Grafik üzerinde hem Al-Sat noktaları takip edilebilir hem de uyuşmazlıklar takip edilebilir.
Open-source script

In true TradingView spirit, the author of this script has published it open-source, so traders can understand and verify it. Cheers to the author! You may use it for free, but reuse of this code in a publication is governed by House Rules. You can favorite it to use it on a chart.

Want to use this script on a chart?

Comments