SchamBTC

Joined
Markets Allocation
Top Mentioned Symbols
XBT 43% | 6 XBTUSD 29% | 4 DERIBIT:BTCPERP 14% | 2 FTX:BTCPERP 7% | 1
Last visit
1
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
1
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit india
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
2
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
2
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
12
0
1
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit India
2
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
104
7
62
Message Follow Following Unfollow
534
7
127
Message Follow Following Unfollow
Last visit
165
0
11
Message Follow Following Unfollow
910
10
308
Message Follow Following Unfollow
Санкт-Петербург
5008
38
1989
Message Follow Following Unfollow
Last visit
1162
32
2009
Message Follow Following Unfollow
Last visit New York City
50303
151
31513
Message Follow Following Unfollow
Last visit
313
7
485
Message Follow Following Unfollow
Last visit
16576
608
38256
Message Follow Following Unfollow
Last visit
2035
54
1962
Message Follow Following Unfollow
Last visit
247
32
322
Message Follow Following Unfollow
https://discord.gg/ink
2433
27
2634
Message Follow Following Unfollow
Last visit Kentucky
1657
245
3198
Message Follow Following Unfollow
562
67
1524
Message Follow Following Unfollow
Last visit
77
7
6
Message Follow Following Unfollow
1746
34
1191
Message Follow Following Unfollow
Last visit Columbus, OH, USA
240
235
467
Message Follow Following Unfollow
7
3
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit Wonderland
8498
379
16917
Message Follow Following Unfollow
Last visit
6082
35
5220
Message Follow Following Unfollow
User has no following symbols
Type
Script access
Privacy