SpecializationFx

About me Phân tích theo kinh nghiệm thực tế. Sử dụng Volume,hộp,hồi quy,Vwape,Mô hình giá.Quý vị có nhu cầu học thì lh,số lg giới hạn 100 và phần mềm cài đặt.Học xong ko thắng nhiều thì trả lại học phí. Ko dạy đống lý thuyết abc vớ vẩn như trên mạng.
Joined Telegram cơ bản Forex :https://t.me/goldsforex
User has no published ideas yet
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
2
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
1
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Online Vietnam
334
4
64
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
16652
117
19654
Message Follow Following Unfollow
User has no following symbols
Type
Script access
Privacy