Xionlee

About me ๐Ÿšฌ๐Ÿ˜ฎโ€๐Ÿ’จ Donโ€™t Fucked with me, I'm not a friendly trader . Iโ€™m just a professional gambler.
Joined
Markets Allocation
4 % commodities 96 % other
Top Mentioned Symbols
OANDA:XAUUSD 88% | 22 FOREXCOM:XAUUSD 8% | 2 GC1! 4% | 1
Show more ideas 12
1
0
0
Message Follow Following Unfollow
Bedrock
165
48
245
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Terrigal
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
76
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
152
39
428
Message Follow Following Unfollow
2
0
0
Message Follow Following Unfollow
9
0
1
Message Follow Following Unfollow
Online
1
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
2
1
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
1
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
1
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
5470
0
0
Message Follow Following Unfollow
76
44
78
Message Follow Following Unfollow
62
143
168
Message Follow Following Unfollow
45844
4617
124023
Message Follow Following Unfollow
60092
3333
85978
Message Follow Following Unfollow
Kitchener, Ontario
801
216
2862
Message Follow Following Unfollow
17
5
19
Message Follow Following Unfollow
London, United Kingdom
9801
1137
64458
Message Follow Following Unfollow
1622
688
10621
Message Follow Following Unfollow
1440
104
1639
Message Follow Following Unfollow
31
50
452
Message Follow Following Unfollow
350
68
451
Message Follow Following Unfollow
135
6
41
Message Follow Following Unfollow
United States
607
232
5154
Message Follow Following Unfollow
United Kingdom
1608
116
2133
Message Follow Following Unfollow
428
13
280
Message Follow Following Unfollow
16676
552
1981
Message Follow Following Unfollow
User has no following symbols
Type
Script access
Privacy