Donchian Channels (DC)/pl

From TradingView Wiki
Jump to: navigation, search
Language: English  • Polski • Русский

OPIS

Kanały (cenowe) Donchiana (DC) to wskaźnik stosowany w analizie technicznej do wyznaczania zmienności kursów na rynkach. DC to wskaźnik o charakterze wstęgowym, podobnie jak Wstęgi Bollingera. Wskaźniki te, oprócz określania zmienności na danym rynku, stosowane są przede wszystkim w celu identyfikacji potencjalnych przełamań lub sytuacji wykupienia/wyprzedania rynku, co ma miejsce w przypadku osiągnięcia przez cenę górnej bądź dolnej wstęgi. Wskaźnik generuje odpowiednie sygnały transakcyjne jeśli zaistnieją któreś z powyższych okoliczności.

HISTORIA

Wskaźnik DC jest dziełem sławnego inwestora Richarda Donchiana, który zdobył sławę jako „ojca teorii podążania za trendem”.

METODA OBLICZANIA

Poniższy przykład odnosi się do interwału 20-dniowego.

Kanał górny = 20-dniowe maksimum
Kanał dolny = 20-dniowe minimum
Kanał środkowy = (20-dniowe maksimum + 20-dniowe minimum)/2

PODSTAWY

Kanały Donchiana (DC) to jeden z prostszy do wyliczenia i zastosowania wskaźników technicznych. Wskaźnik na podstawie wybranego periodu (np. 20 dni) wylicza wstęgi górną i dolną. Wstęga górna to cena maksymalna z danego periodu, a wstęga dolna to cena minimalna dla tego samego periodu. Linia środkowa to nic innego jak średnia tych dwóch wstęg.

Głównym przeznaczeniem wskaźnika DC jest badanie zmieności rynku. Gdy mamy do czynienia z wysoką zmiennością, wstęgi się rozszerzają, natomiast gdy zmienność jest na niskim poziomie, wstęgi się zwężają. Przełamanie przez ceną jeden ze wstęg sygnalizuje wykupienie lub wyprzedanie rynku. Sytuacja taka oznacza jedną z dwóch możliwości: trend rynkowy zostaje potwierdzony i przełamanie poskutkuje dalszym ruchem cenowym w tym samym kierunku lub wystąpi niewielkie, chwilowe odwrócenie trendu, a następnie powrót do wcześniej potwierdzonego kierunku trendu.


ZASTOSOWANIE

Potwierdzenie trendu

Często gdy mamy do czynienia z określonym trendem na rynku sygnał wyprzedania lub wykupienia może wskazywać na siłę trendu.

W okresie trendu wzrostowego na rynku osiąganie przez ceny obszaru wykupienia może być sygnałem wzmacniania się trendu.

W okresie trendu spadkowego na rynku osiąganie przez ceny obszaru wyprzedania może być sygnałem wzmacniania się trendu.

Wykupienie/wyprzedanie

W okresie trendu wzrostowego na rynku cena może wskazywać krótkoterminowe wyprzedanie rynku, co może również sygnalizować dalsze umacnianie się trendu.

W okresie trendu wzrostowego na rynku cena może wskazywać krótkoterminowe wykupienie rynku, co może również sygnalizować dalsze umacnianie się trendu.

PODSUMOWANIE

Wskaźnik DC mierzy zmienność rynku w celu identyfikacji sytuacji wykupienie lub wyprzedania rynku. Należy jednak pamiętać, ze wskaźnika ten najlepiej sprawdza się w sytuacji, gdy mamy do czynienia z jasno określonym trendem rynkowym. W okresie trendu wzrostowego osiąganie przez ceny obszarów wykupienia często wskazuje na dalsze umacnianie się trendu (zwłaszcza, gdy cena kilkakrotnie osiąga ten obszar). W przypadku trendu spadkowego częste lokowanie się cen na obszarze wyprzedania również sygnalizuje umacnianie się trendu. W okresie trendu wzrostowego (spadkowego) ruchy cenowe osiągające obszar wyprzedania (wykupienia) mogą mieć charakter krótkoterminowy i pozostają bez wpływu na aktualnie obowiązujący na rynku trend, dlatego tak ważnym przy korzystaniu z tego wskaźnika jest orientacja odnośnie ogólnego trendu. Wskaźnik DC może być z powodzeniem stosowany w kombinacji z narzędziami takimi jak linie trendu czy wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI).


ZASTOSOWANIE NA PLATFORMIE TRADINGVIEW

  1. Udaj się na stronę https://www.tradingview.com/
  2. Na stronie wybierz odpowiedni symbol i kliknij ikonę „Rysuj Wykres”.
  3. Zakładka „Wskaźniki” znajduje się w menu u góry wykresu – wybierz z listy wskaźnik, które chcesz dodać do wykresu.
  4. Okno Formatowania dostępne zarówno poprzez kliknięcie niebieskiej ikony „Formatowanie” na nagłówku wykresu lub poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy bezpośrednio na wskaźniku i wybranie opcji „Formatowanie”.

DANE WEJŚCIOWE

DCInputs.PNG


Długość

Zakres czasowy stosowany przy obliczaniu wskaźnika DC (wartość domyślna: 14 dni).


STYL

DCStyle.PNG

Linia bazowa

Umożliwia zmianę ustawień widoczności, koloru, grubości oraz stylu linii bazowej oraz ustawień widoczności linii ceny wskazującej aktualną wartość linii bazowej.

Wstęga górna

Umożliwia zmianę ustawień widoczności, koloru, grubości oraz stylu wstęgi górnej oraz ustawień widoczności linii ceny wskazującej aktualną wartość wstęgi górnej.

Wstęga dolna

Umożliwia zmianę ustawień widoczności, koloru, grubości oraz stylu wstęgi dolnej oraz ustawień widoczności linii ceny wskazującej aktualną wartość wstęgi dolnej.

Tło

Umożliwia zmianę ustawień widoczności, koloru oraz przejrzystości tła wstęg.

WŁAŚCIWOŚCI

DCProperties.PNG

Ostatnia wartość na skali ceny

Umożliwia zmianę ustawień widoczności wartości wskaźnika na skali pionowej.

Nagłówek

Umożliwia zmianę ustawień widoczności odnośnie nazwy oraz właściwości wskaźnika zlokalizowanych w górnej części wykresu po lewej stronie.

Skalowanie

Skalowanie wskaźnika w lewo/prawo.