February 4, 2021
Semakin Banyak Fungsi Pine Menyokong Kepanjangan Dinamik

Pada bulan September lalu, beberapa fungsi Pine terbina dalam kami mula menyokong nilai-nilai dinamik sebagai argumen kepanjangan mereka. Kini, kami telah menambahkan senarai ini. Berikut merupakan fungsi-fungsi yang boleh digunakan dengan kepanjangan yang dikira secara dinamik:

bb()
bbw()
cci()
cmo()
cog()
correlation()
dev()
falling()
mfi()
percentile_linear_interpolation()
percentile_nearest_rank()
percentrank()
rising()
roc()
stdev()
stoch()
variance()
wpr()

Menggunakan siri sebagai argumen kepanjangan menjadikannya lebih senang untuk membina penunjuk berdasarkan tempoh pembolehubah. Contohnya, skrip berikut menggunakan fungsi terbina dalam stdev() untuk mengira sisihan piawai untuk penunjuk VWAP. Kepanjangan pengiraan stdev() bertambah 1 dengan setiap bar sehingga tempoh VWAP set semula:

//@version=4
study(title="VWAP", shorttitle="VWAP", overlay=true)
src = input(title = "Source", type = input.source, defval = hlc3)
t = time("D")
start = na(t[1]) or t > t[1]
sumSrc = src * volume
sumVol = volume
sumSrc := start ? sumSrc : sumSrc + sumSrc[1]
sumVol := start ? sumVol : sumVol + sumVol[1]
vwapValue = sumSrc / sumVol
var barsSinceStart = 0
if start
    barsSinceStart := 0
barsSinceStart := barsSinceStart + 1
stdevLen = bar_index == 0 ? 3000 : barsSinceStart // max_bars_back workaround
vwapStdev = stdev(vwapValue, stdevLen)
plot(vwapValue, title="VWAP", color=color.blue)
upperBand = plot(vwapValue+vwapStdev, title="Upper Band", color=color.green)
lowerBand = plot(vwapValue-vwapStdev, title="Lower Band", color=color.green)
upperBand2 = plot(vwapValue+vwapStdev*2, title="Upper Band 2", color=color.yellow)
lowerBand2 = plot(vwapValue-vwapStdev*2, title="Lower Band 2", color=color.yellow)
fill(upperBand2, lowerBand2, color=color.yellow, transp=95)

Harap maklum bahawa fungsi-fungsi ini memerlukan penilaian pada setiap bar, jadi mereka perlu digunakan di luar lingkaran ‘for’ atau blok ‘if’ yang tidak dilaksanakan pada setiap bar. Tambahan pula, menggunakan siri sebagai kepanjangan untuk fungsi terbina dalam boleh menyebabkan ralat di mana `Pine cannot determine the referencing length of a series`. Anda boleh pelajari lebih lanjut tentang bagaimana mengelakkan ralat ini di Pusat bantuan kami.

Baca tentang semua kemas kini Pine dalam Nota Pelepasan Panduan Pengguna

Kami ciri baru ini berguna untuk anda. Kami sentiasa mengalu-alukan maklum balas dan cadangan anda. Kami membina TradingView untuk dan ingin mendengar pandangan anda tentang kemas kini platform kami.

 

Cara terpantas untuk mengikuti pasaran

Lancarkan Carta