September 25, 2019
Bạn có thể xuất và tải dữ liệu theo định dạng CSV file

Dữ liệu biểu đồ (bao gồm mã giao dịch và các chỉ báo) có thể được lưu dưới dạng CSV file. Có thể sẽ được lưu dưới file Microsoft Excel hoặc các ứng dụng khác để phân tích, nếu như bạn có nhu cầu. 

Để tải dữ liệu thì chọn Xuất dữ liệu biểu đồ… từ menu:

 

Chọn Biểu đồ và ấn Xuất

 

Quá trình sẽ hoàn thiện khi mà dữ liệu biểu đồ được tải xong. Cuộn sang trái để thêm các dữ liệu khác vào biểu đồ, hoặc di chuyển trục X, sau đó download. Tính năng này chỉ cung cấp cho tài khoản PRO+ & Premium. Dữ liệu được xuất sang Google Docs sẽ được cập nhật sớm, hãy cùng đón chờ! 

Cảm ơn đã lựa chọn TradingView & hãy cho chúng tôi biết bất cứ gợi ý nào cho chúng tôi!

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ