July 16, 2020

Wskaźnik jako źródło danych do obliczania strategii

Z przyjemnością informujemy, że teraz możesz wybrać wskaźnik jako źródło danych do obliczenia strategii. Nowa opcja pozwala podzielić kod strategii na kilka skryptów i skrócić czas jego obliczania. Na przykład możesz użyć oddzielnego skryptu do obliczenia warunków wejścia i wyjścia i wykorzystać je w swojej strategii.

Zewnętrzne źródła danych do strategii działają tak samo jak w skryptach:

  • Można je skonfigurować z poziomu wykresu lub z poziomu Ustawienia/Argumenty skryptu.
  • Jako źródło danych można wybrać tylko jeden wskaźnik.
  • Strategia może zawierać tylko jedno wywołanie input() typu input.source.
  • Źródłem danych powinny być wartości wyświetlane przez funkcję wykresu wskaźnika.

Nasze Centrum Pomocy wyjaśnia, jak połączyć strategię z danymi zewnętrznymi.

Mamy nadzieję, że ta nowa funkcja okaże się przydatna. Jak zawsze, prosimy o przesyłanie komentarzy, sugestii i opinii. Budowanie dla Ciebie to sama przyjemność!

Look first / Then leap

Otwórz wykres