July 16, 2020

Sử dụng đầu vào từ một chỉ báo khác với chiến lược của bạn

Chúng tôi vui mừng thông báo đến bạn tính năng mới cập nhật về việc sử dụng đầu ra của chỉ báo như một nguồn dữ liệu để tính toán một chiến lược. Điều này cho phép bạn sử dụng một số tính toán của chiến lược cho kịch bản khác. Ví dụ, bạn có thể sử dụng một nghiên cứu riêng biệt để tính toán các điều kiện ra vào và xử lý chúng trong chiến lược của mình.

Các đầu vào bên ngoài cho chiến lược cũng hoạt động tương tự như cách chúng sử dụng trong nghiên cứu:

  • Chúng có thể được cấu hình từ biểu đồ hoặc từ Cài đặt/ Đầu vào của câu lệnh.
  • Chiến lược chỉ có thể sử dụng một dữ liệu đầu vào bên ngoài tại một thời điểm.
  • Chiến lược phải bao gồm chỉ một input() gọi khi sử dụng input.source.
  • Đầu vào ngoài được sử dụng phải là cốt trong câu lệnh nghiên cứu.

Trong trang solution giải thích cách sử dụng một chiến lược với đầu vào bên ngoài.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thấy tính năng này hữu ích. Vui lòng tiếp tục gửi đến chúng tôi các ý kiến đóng góp, phản hồi của bạn để chúng tôi có thể xây dựng cộng đồng TradingView ngày càng lớn mạnh.

Look first / Then leap

Khởi chạy Biểu đồ