May 22, 2020
Obsługa krotek (tuple) dla funkcji Security w skrypcie Pine

Z przyjemnością ogłaszamy kilka zmian w funkcji security w skrypcie Pine. Teraz jako parametr wyrażenia możesz podać nie tylko dane serii, ale także dane krotki.

Krotka (Tuple) to niezmienne sekwencje wartości. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Poniżej przykład krotki:

//@version=4

study("My Script")

f() => [open, high]

[o, h] = security(syminfo.tickerid, "D", f())

[l, c] = security(syminfo.tickerid, "D", [low, close])

plot((o + h + l + c) / 4)

A tak powyższe dane wyglądają na wykresie:

Najszybszy sposób na śledzenie rynków

Otwórz wykres