May 22, 2020
Pine Script ‘inde Güvenlik Fonksiyonu için Tuple Desteği

Pine Script ‘inde güvenlik fonksiyonunda yapılan bazı yeni değişiklikleri duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Artık sadece series verisini değil, aynı zamanda expression parametresi için tuple verisini de belirleyebilirsiniz.

Tuple, değiştirilemez bir değer dizisidir. Grup verileri hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Aşağıda bir Tuple veri örneği verilmiştir:

//@version=4

study("My Script")

f() => [open, high]

[o, h] = security(syminfo.tickerid, "D", f())

[l, c] = security(syminfo.tickerid, "D", [low, close])

plot((o + h + l + c) / 4)

Yukarıdaki verilerin görsel temsili için lütfen bu grafiğe bakın:

Piyasaları takip etmenin en hızlı yolu

Grafiği Açın