October 31, 2019
הצגת משתנים בהתראות

אנו שמחים להציג את השינויים והשיפורים האחרונים שביצענו בהתראות – הודעות עם משתנים כעת נתמכים. אתה יכול להשתמש במחירים, ערכי אינדיקטור, בר זמן ואחרים כמשתנים. תוכל לראות את השינוי האחרון כאשר מופעלת התראה ונשלחת התראה

יש להשתמש במחזיקי מקום ספציפיים למשתנים כדי להחזיר את הערכים האחרונים ביותר. ראה את רשימת מצייני המיקום למטה. הם מוגדרים בתיבת הדו-שיח בה נוצרות ומשתנות התראות, בחלק של ההודעה בה ברצונך לקבל את הערך המתאים כאשר התראה מופעלת

לדוגמה, באפשרותך ליצור התראה לסימבול NASDAQ: AAPL

:ולכלול את הדברים הבאים בהודעה

{{בורסה}}:{{סימול}}, מחיר = {{סגירה}}, ווליום = {{ווליום}}

כאשר מופעלת התראה תוכל לראות את הערכים האלה במקום מצייני מיקום שהוצגו לפני כן

.הערה: הערכים ממוספרים החל מאפס

:אותם כללים חלים על סקריפטים שנכתבו בפיין. הסדרות נספרות על פי הזמנת השיחה שלהן בקוד. עיין ברשימת הפונקציות שלהלן. ניתן להשתמש בסדרות שלהם בהודעות התראה

plot

plotshape

plotchar

plotarrow

plotbar

plotcandle

אם ארגומנט הסדרה של פונקציות כאלה מכיל ערך בוליאני, 0 או 1 יוחלפו בהודעת ההתראה. קחו בחשבון שפונקציות מסוימות –   plotcandle&plotbar
.מציגות 4 סדרות כל אחת, וכל אחת מהן תילקח בחשבון בהיגיון המספור
.עם זאת, שיטה זו של גישה לערכים אינה תמיד נוחה. כדי להקל על הדברים הוספנו תמיכה בקריאת ערכים באמצעות שמם. לשם כך, השתמש ב מציין המיקום {{ערך (“שם”)}}, כאשר “שם” הוא שם הסדרה

:עבור אינדיקטורים מובנים, השמות היחידים הנתמכים הם אלו שמשמשים בגירסה האנגלית. בדוגמה עם אינדיקטור ווליום לגישה לסדרות תוך שימוש בשמותיהם, תכלול את ההודעות הבאות

Volume: {{plot(“Volume”)}}, Volume average: {{plot(“Volume MA”)}}

.באופן דומה, כדי שלפיין סקריפט תהיה גישה לסדרה עליכם לציין את השם מארגומנט הכותרת של הפונקציה המתאימה

(נתמך עבור כל הפונקציות למעט plotcandle& plotbar)

:והשפה כבר לא תהיה חשובה. אם אין לך גישה לקוד, ניתן לראות את השם בהגדרות הסגנון. לדוגמה, לגישה לערכים של סקריפט זה

כלול {{plot(“series”)}}  בהודעת ההתראה

אותו שם מוצג בהגדרות הסקריפט

:כשמשתמשים בכמה אינדיקטורים בהתראה יחידה, תוכלו להתייחס לערכים של הראשון – זה המצוין ברשימה הנפתחת הראשונה. ראה דוגמה להלן

 

.כאשר התראה כוללת הגדרות אלה, אתה יכול להתייחס לערכי ממוצע נע בלבד. כדי לגשת לערכי הסקריפט “הסקריפט שלי”, עליך לבחור אותו ברשימה הנפתחת הראשונה

:אתה יכול גם לציין מצייני מיקום חדשים בארגומנט ההודעות של פונקציית ההתראה. לדוגמא

.ההודעה מהארגומנט נמשכת אוטומטית לחלון ההודעות בתיבת הדו-שיח של יצירת ההתראות

.לתשומת לבך, בעת יצירת התראה עם תנאי מפונקציית ההתראה, החלפת הערך תפעל רק עבור סקריפטים  וי 4 ומעלה

.ניתן להשתמש בערכים מהתראות המופעלות יחד עם וובהוק על ידי שליחת ערכים משתנים מהודעה לכתובות הרצויות. זה פותח אפשרויות נוספות לאלו מכם המשתמשים בהתראות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף