January 31, 2020
Zmiany w Testerze strategii

Wiemy jak ważne jest posiadanie najlepszych narzędzi backtestingowych, dlatego kontynuujemy aktualizowanie Testera Strategii i słuchamy Waszych opinii. Dzisiaj dokonaliśmy kilku zmian w raporcie testera, aby był on łatwiejszy do zrozumienia.

Aby zobaczyć aktualizacje Raportu Testera Strategii, przejdź do zakładki Lista Transakcji. W tej sekcji dodaliśmy kilka nowych kolumn i dokonaliśmy wyraźnego rozróżnienia na Zysk i Zysk skumulowany:

Sprawdźmy co oznaczają poszczególne sekcje:

Zysk (1) — Pokazuje zysk na transakcję oraz procentowy zysk lub stratę z tej transakcji.  

Zysk Skumulowany (2) — Pokazuje całkowite zyski lub straty strategii po zamknięciu transakcji oraz procentowy zysk lub stratę strategii w czasie.

Run-up (3) — Pokazuje maksymalny możliwy zysk z transakcji zgodnie ze strategią oraz maksymalny zysk procentowy.

Drawdown (4) — Maksymalna możliwa strata z transakcji zgodnie ze strategią oraz maksymalna strata procentowa.

Mamy nadzieję, że ta aktualizacja Raportu Testera Strategii pomoże Wam w realizacji Waszych pomysłów i potrzeb związanych z analizą historyczną. Czekamy na Wasze opinie. Zawsze słuchamy i tworzymy dla Was!

The fastest way to follow markets

Launch Chart