January 31, 2020
Tìm hiểu Báo cáo Kiểm tra Chiến lược Mới

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc backtesting. Chính vì thế chúng tôi tiếp tục cập nhật phần Kiểm tra Chiến lược. Hôm nay, chúng tôi có một số cập nhật mới trong phần Báo cáo Kiểm tra Chiến lược để giúp bạn dễ hiểu hơn.

Để hiển thị phần Báo cáo Kiểm tra Chiến lược, hãy tìm đến tab Danh sách lệnh Giao dịch. Trong phần này, chúng tôi có thêm một số cột và làm rõ phần Lợi nhuậnLợi nhuận tích lũy:

 

Cùng tìm hiểu kỹ hơn:

Lợi nhuận (1) — Phần này cho thấy lợi nhuận trên mỗi giao dịch và phần trăm lãi hoặc lỗ của giao dịch đó

Lợi nhuận Tích lũy (2) — Phần này cho thấy tổng lợi nhuận hoặc thua lỗ của chiến lược sau khi đóng giao dịch và phần trăm lãi hoặc lỗ của chiến lược theo thời gian.

Tăng lên (3) — Phần này cho thấy lợi nhuận tối đa có thể có của giao dịch theo chiến lược cũng như mức tăng phần trăm tối đa.

Mức Sụt Giảm Lớn nhất của Tài khoản (4) — Phần này cho thấy mức sụt giảm tối đa có thể của giao dịch theo chiến lược cũng như tổn thất phần trăm tối đa.

Chúng tôi hy vọng lần cập nhật này sẽ giúp cho bạn có thêm thông tin để kiểm tra chiến lược của mình. Vui lòng gửi cho chúng tôi những phản hồi tiếp theo của bạn. Chúng tôi luôn lắng nghe và sẽ xây dựng theo gợi ý của bạn!

The fastest way to follow markets

Launch Chart