April 24, 2020
Sử dụng dữ liệu Quandl trong tập lệnh Pine dễ dàng hơn bao giờ hết

Lượng thông tin có sẵn trên Quandl là rất đáng kinh ngạc. Tính năng mới quandl() trong Pine giúp các lập trình viên trên ngôn ngữ Pine dễ dàng hơn trong việc thiết kế các chỉ số và chiến lược bằng cách sử dụng các bộ dữ liệu thay thế như giá bơ, dữ liệu bảng Cân bằng Fed, dữ liệu Blockchain và nhiều dữ liệu độc đáo hơn trên toàn cầu.

Chúng tôi đã tích hợp dữ liệu Quandl lần đầu tiên với TradingView vào năm 2014. Bạn có thể sử dụng dữ liệu Quandl trực tiếp trên biểu đồ của chúng tôi hoặc từ tập lệnh Pine. Trong khi đó có thể sử dụng tính năng bảo mật của pine để truy cập dữ liệu, tính năng quandl() mới còn làm cho việc đó dễ dàng hơn.

Hàm sử dụng cú pháp sau:

quandl(ticker, gaps, index)

ticker — một chuỗi chứa tên của mã Quandl, chẳng hạn như “FRED/WALCL.”

gaps  một tham số tùy chọn, tương tự như tên của nó trong tính năng bảo mật.

Giá trị mặc định barmerge.gaps_off làm cho dữ liệu liên tục trong tất cả các thanh, điền giá trị thanh với giá trị gần nhất, thu được trước đó. Chú ý rằng barmerge.gaps_on chỉ hiển thị giá trị mới một lần và sử dụng na values cho các thanh khác, nên “gaps” sẽ xuất hiện trong chuỗi.

index  số chuỗi dữ liệu Quandl. Nhiều mã Quandl có thể trả về nhiều hơn một chuỗi. Index cho phép bạn chỉ rõ yếu tố nào. Tìm hiểu cách tìm các giá trị đánh dấu và chỉ mục cụ thể trên Quandl thông qua Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi.

Bây giờ cùng tìm hiểu kỹ hơn về ví dụ của tính năng này. Giả sử bạn muốn dữ liệu cho Tỷ lệ quỹ liên bang hiệu quả từ dữ liệu kinh tế dự trữ liên bang (Effective Federal Funds Rate from Federal Reserve Economic Data). Câu lệnh của bạn sẽ trông giống như thế này: (Chú ý phải hoàn thiện Quandl ticker (QUANDL:FRED/DFF) trong tiêu đề câu lệnh, có thể thêm vào trực tiếp trong biểu đồ):

//@version=4

study("Effective Federal Funds Rate (QUANDL:FRED/DFF)")

dff = quandl("FRED/DFF", barmerge.gaps_off, 0)

plot(dff)

Chúng tôi rất háo hức để thấy những gì mọi người sẽ tạo ra với dữ liệu này. Hãy nhớ rằng, bạn có thể tìm kiếm các câu lệnh tại đây và nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Pine, hãy bắt đầu với Pine User Manual’s Quickstart Guide. Cảm ơn bạn đã đọc và hãy tiếp tục gửi đến chúng tôi các phản hồi cũng như ý kiến đóng góp. Chúng tôi sẽ xây dựng cho các bạn.

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ