April 24, 2020
השימוש בנתוני Quandl בסקריפטים של פיין קל יותר מאי פעם

.מדהימה Quandl כמות המידע הזמינה ב
.החדשה בפיין מקלה עוד יותר על מקודדי הפיין () Quandl פונקציית
,לתכנן אינדיקטורים ואסטרטגיות באמצעות מערכי נתונים אלטרנטיביים כמו מחירי אבוקדו, נתוני מאזן פד
.נתוני בלוקצ’יין ונתונים ייחודיים רבים נוספים מרחבי העולם

.2014 בטריידינגויו בשנת Quandl שילבנו לראשונה נתוני
.ישירות בגרפים שלנו או מתוך סקריפטים של פיין Quandl אתה יכול להשתמש בנתוני
,אמנם ניתן להשתמש בפונקציית האבטחה פיין כדי לגשת לנתונים
:החדשה הופכת אותה לפשוטה יותר. הפונקציה משתמשת בתחביר הבא- quandl () אך פונקציית ה

quandl(ticker, gaps, index)

 “FRED / WALCL.” כגון Quandl  -טיקר – מחרוזת הכוללת את שם קוד ה

גאפים – פרמטר אופציונלי, הדומה לאותו שם בפונקציית האבטחה

 barmerge.gaps_off  ערך ברירת המחדל של
.הופך את הנתונים לרציפים בכל הברים וממלאים את ערכי הבר לערך הקרוב ביותר הקודם
,מציג רק ערכים חדשים פעם אחת  barmerge.gaps_on שים לב ש
.עבור הברים האחרים כך שגאפים יופיעו בסדרה na ומשתמש בערכי

Quandl אינדקס – מספר סדרת הנתונים של

.רבים יכולים להחזיר יותר מסדרה אחת Quandl קודי
Quandl האינדקס מאפשר לציין איזה מהם. למד כיצד למצוא ערכי טיקר ואינדקס ספציפיים ב
.דרך מרכז התמיכה שלנו
בוא ניקח דוגמה לפונקציה זו. נניח שרצית נתונים של שיעור הריבית על הקרנות הפדרליות האפקטיביות
:מהנתונים הכלכליים הפדרל רזרב. אז הסקריפט שלך ייראה כך

:המלאה Quandl שימו לב לתיקיית ה
(QUANDL: FRED / DFF)
(בכותרת הסקריפט , שאפשר להזין אותה גם ישירות בגרף)

//@version=4

study("Effective Federal Funds Rate (QUANDL:FRED/DFF)")

dff = quandl("FRED/DFF", barmerge.gaps_off, 0)

plot(dff)

.מרגש אותנו לראות מה יוצרים עם הנתונים האלה
זכור, תוכל למצוא את כל הסקריפטים המובילים כאן, ואם אתה מעוניין ללמוד עוד על פיין
.התחל את המסע שלך במדריך המהיר למשתמש של פיין
.תודה שקראת ואנא המשך לשלוח אלינו את המשובים וההערות שלך. אנחנו אוהבים לבנות למענך

 

 

 

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף