jamc

Short term Short on CHFJPY

FX:CHFJPY   Swiss Franc/Japanese Yen
25 0 1
.
United States
United Kingdom
India
España
France
Italia
Polska
Brasil