RafelAp
Short

Bear put otm

NASDAQ:MSFT   Microsoft Corp
29 0 0
compra put oct 16 50 a 1,68
venta put oct 16 47 a 0,88

50% prob
iv 27,5% iv percentile 27%
maxim risc 790,00 maxim benefici 2.210,00
reward risk 3:1 risc 1,5% del valor de la acció

Related Ideas