hyiper

Wyszukiwanie okazji - Filtrowanie informacji, określanie trendu

OANDA:SPX500USD   S&P 500 Index
291 views
0
Wyszukiwanie okazji - Filtrowanie informacji, określanie kierunku gry