GROWRICH_VN

About me Chào bạn! Tradingview của Growrich sẽ do người sáng lập của hệ sinh thái tài chính Growrich phân tích chính đó là Ms.Iris Doãn My. https://www.youtube.com/channel/UC_1SvQXbUmu1MsWv4-wUyCA https://www.facebook.com/growrichvn
Joined
Thêm trạng thái...
Markets Allocation
100 % other
Top Mentioned Symbols
GOLD 100% | 4
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
1
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Online
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
2
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
1507
115
327
Message Follow Following Unfollow
4725
1926
45634
Message Follow Following Unfollow
1788
464
11612
Message Follow Following Unfollow
Last visit Malta
63615
2633
176033
Message Follow Following Unfollow
United Kingdom
5142
1676
25737
Message Follow Following Unfollow
Last visit
2060
1625
22331
Message Follow Following Unfollow
Last visit Singapore
14385
4884
24538
Message Follow Following Unfollow
EURUSD
Euro Fx/U.S. Dollar
Follow Following Unfollow
Type
Script access
Privacy