Ease of Movement (EOM)/pl

From TradingView Wiki
Jump to: navigation, search
Language: English  • Polski • Русский

OPIS

Wskaźnik swobody ruchu (EOM) to oscylator oparty na wolumenie. Jego konstrukcja ma na celu mierzenie zależność pomiędzy ceną i wolumenem oraz przedstawienie tej zależności w postaci oscylatora przyjmującego wartości dodatnie lub ujemne. EOM fluktuuje powyżej i poniżej linii zero. Wskaźnik ten służy do ilościowego wyznaczania tzw. swobody ruchu ceny. Kiedy EOM przyjmuje wartości dodatnie, ceny rosną relatywnie swobodnie. Natomiast gdy wartości EOM są ujemne, ceny spadają relatywnie swobodnie.

HISTORIA

Wskaźnik EOM został opracowany przez Richarda Armsa.

METODA OBLICZANIA

Metod obliczania EOM składa się z czterech kroków. Poniższy przykład dotyczy 14-okresowego zakresu czasowego, który jest często stosowany dla tego wskaźnika:

1. Obliczenie zakresu ruchu.
   ((Bieżące maksimum + Bieżące minimum)/2  (Poprzednie maksimum + Poprzednie minimum)/2) = Zakres ruchu

2. Obliczenie tzw. współczynnika prostokąta, który uwzględnia wolumen oraz rozpiętość cen i generuje wartość dzielnika stosowanego w EOM .
   ((Bieżący wolumen/100,000,000) / (Bieżące maksimum  Bieżące minimum))

3. Obliczenie EOM dla pojedynczego periodu.
   Zakres ruchu / współczynnik prostokąta = EOM periodu

4. Obliczenie EOM 14-okresowego.
   14-okresowa prosta średnia krocząca dla serii EOM pojedynczego periodu = 14-okresowa EOM

PODSTAWY

Jak już wspomniano wcześniej, wskaźnik EOM generuje linię oscylującą wokół wartości zero. Wartości dodatnie wskaźnik informują of wzrostach cen, natomiast wartości ujemne informują o spadkach cen. Dodatni lub ujemny charakter linii EOM determinowany jest przez zakres ruchu cen, a współczynnik prostokąta (wyliczany na podstawie wolumenu) determinuje siłę lub zasię tego ruchu. Warto pamiętać od dwóch rzeczach:

Szeroki zakres przy niskim wolumenie sygnalizuje wysoki stopień swobody ruchu cen.

Wąski zakres przy wysokim wolumenie sygnalizuje niski stopień swobody ruchu cen.

Wolumen odgrywa znaczącą role we wskaźniku EOM, dlatego też analitycy techniczni przy korzystaniu z tego wskaźnika posiłkują się narzędziami służącymi do wyznaczania wolumenu.


ZASTOSOWANIE

Kierunek trendu

Jednym z podstawowych zastosowań wskaźnika EOM jest badanie kierunku trendu.

Potwierdzanie sygnałów

Wskaźnik EOM z powodzeniem może być stosowany do potwierdzania sygnałów transakcyjnych generowanych przez inne wskaźniki.


PODSUMOWANIE

Wskaźnik EOM to doskonałe narzędzie wspomagające analizę techniczną. EOM dobrze oddaje ruchy cenowe, gdyż stosowany w nim zakres ruchu informuje o kierunku tego ruchu. Wskaźnik ten jednak najlepiej sprawdza się jako narzędzie potwierdzające formacje cenowe lub sygnały transakcyjne generowane przez wskaźniki prognostyczne. Wskaźnik EOM prawie nigdy nie jest stosowany pojedynczo.


ZASTOSOWANIE NA PLATFORMIE TRADINGVIEW

  1. Udaj się na stronę https://www.tradingview.com/
  2. Na stronie wybierz odpowiedni symbol i kliknij ikonę „Rysuj Wykres”.
  3. Zakładka „Wskaźniki” znajduje się w menu u góry wykresu – wybierz z listy wskaźnik, które chcesz dodać do wykresu.
  4. Okno Formatowania dostępne zarówno poprzez kliknięcie niebieskiej ikony „Formatowanie” na nagłówku wykresu lub poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy bezpośrednio na wskaźniku i wybranie opcji „Formatowanie”.

DANE WEJŚCIOWE

EOMInputs.PNG


Długość

Zakres czasowy stosowany przy obliczaniu wskaźnika EOM (wartość domyślna: 14 dni).

Dzielnik

STYL

EOMStyle.PNG


EOM

Umożliwia zmianę ustawień widoczności, koloru, grubości oraz stylu linii EOM (wartość domyślna: linia) oraz ustawień widoczności linii ceny wskazującej aktualną wartość linii EOM.

Precyzja

Umożliwia ustawienie ilości miejsc dziesiętnych uwzględnianych przy zaokrąglaniu w górę wartości wskaźnika. Większa wartość parametru oznacza większą liczbę miejsc po przecinku wartości wskaźnika.

WŁAŚCIWOŚCI

EOMProperties.PNG

Ostatnia wartość na skali ceny

Umożliwia zmianę ustawień widoczności wartości wskaźnika na skali pionowej.

Nagłówek

Umożliwia zmianę ustawień widoczności odnośnie nazwy oraz właściwości wskaźnika zlokalizowanych w górnej części wykresu po lewej stronie.

Skalowanie

Skalowanie wskaźnika w lewo/prawo.