CME:BTC1!   Bitcoin CME Futures
45 views
0
45 0
> Mọi thứ ở trên biểu đồ
> TOP
> Ý tưởng này bị vô hiệu khi có bất kì nến Daily nào close trên box
Jul 11
Comment:
> Target: Band xanh của AFL
Jul 11
Comment: > Khi đặt gốc tọa độ tại (0, 0), AFL ra đời
Jul 11
Comment: > AFL dùng để calling bottom
Jul 11
Comment:
> Khi đặt gốc tọa độ tại ATH, test ra đời (vì chưa nghĩ ra tên cho nó, tên tạm gọi là test)
> Test dùng để calling top
PS: Đây là inverse chart
Jul 11
Comment: > AFL đã đc public với cái tên Average Fibbonacci Line (Auth: I_Cant_Trade)
> Test vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, tiếp tục chỉnh sửa và sẽ ko public
> Thông thường, tọa độ có 4 khu vực
+ (+0, +n)
+ (+0, -n)
+ (-0, +n)
+ (-0, -n)
> Tuy nhiên, tất cả mọi người lại cho rằng giá ko thể âm, và mặc định biểu đồ chỉ có duy nhất khu vực (+0, +n)
> Test được phát triển dựa trên ý tưởng rằng giá có thể âm, và nên tận dụng hết cả 4 khu vực
> Line xanh đậm nhất là 0.236, khi 0.236 bị vượt qua, bullrun sẽ diễn ra
Jul 12
Comment: > Đóng ý tưởng này tại đây - 11.3k
Jul 12
Comment: > Mở lại ý tưởng này
> Target 1: window tại 8.5k
> Target 2: 4k
Home Stock Screener Forex Screener Crypto Screener Economic Calendar Shows How It Works Chart Features Pricing House Rules Moderators Website & Broker Solutions Widgets Charting Solutions Lightweight Charting Library Help Center Refer a friend Feature Request Blog & News FAQ Wiki Twitter
Profile Profile Settings Account and Billing Refer a friend My Support Tickets Help Center Ideas Published Followers Following Private Messages Chat Sign Out