dinhchien

BTCUSD - Tăng tiếp với mục tiêu sóng Elliot #vukhihangnang

Long
dinhchien Updated   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Tín hiệu chính của mình là giá đóng cửa phải sâu đường Bolliger Band trên hoặc dưới. Để cũng cố thêm giả thuyết thì ngay vị trí cắm sâu vào đường Bolliger Band chỉ báo MACD phải có độ cao nhất hoặc thấp nhất trong 1 tháng (khung h4), 1 quý (khung Ngày)...
* Nhìn bên trái: 16:00, 8 tháng Hai '19,
- Giá đóng cửa cắm sâu vào đường trên Bolliger Band nhìn xuống dưới MACD có độ cao lớn nhất tính trong 1 tháng.
- Chỉ báo RSI xác nhận thêm với giá trị vượt qua 70. Sau đó tăng tiếp đến 3 mục tiêu đ bằng quy tắc sóng Elliot.
* Hiện tại: 04:00, 16 tháng 3 '19
- Giá lại đóng cửa sâu vào đường trên Bolliger Band với MACD cao nhất trong 1 tháng.
- Đồng thới chỉ báo RSI cũng vượt qua 70, xác nhận thêm bên mua đang mạnh lên.
Cho nên mình dự đoán tới ngày 31/3/2019 giá Bitcoin sẽ đạt mục tiêu như quá khứ. Kỳ vọng cho là hợp lý là vùng giá ở sóng Elliot 3 từ 4084.89 - 4177.31.

Comment:
Tk thực hiện: 10773378
Server: Exness-Real2
Pass investor: Dc123456789
Comment:
Comment:
Giải thích tại sao giá tăng tư 4032.xxx ngày 26/3 đến 4100.xxx ngày 29/3

Disclaimer

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.