DSV har siden april været i en konstant optrend, men har den seneste måned antaget en neutral trend som særligt kommer til udtryk i en RSI som har indfundet sit minimum i de lavere niveauer under 50. I det niveau har jeg integnet en linje som symbol for en nyt lav niveau for RSI. Noget tyder på at den sidste måned har været drevet af et lavere momentum, hvilket skyldes nyheder om Corona-vaccine som har fået folk til at overveje sektorrotation til value-aktier. Dog tyder noget på at DSV denne gang har momentum til at bryde den neutral trend, hvilket ses i MacD indikatoren som ligger an til et brud op gennem gennemsnitlinjen i kombination med en RSI værdi som søger op i niveauet over 50.
Disclaimer

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.