GoldenIdeas

Izostal - analiza sytuacji po sesji 20.01.2021

Long
GPW:IZS   IZOSTAL
Jak wygląda sytuacja techniczna dla Izostalu? Zapraszam do wysłuchania.

Jak zawsze:
1) niniejszy materiał nie jest poradą inwestycyjną
2) należy rozważnie i samodzielnie podejmować wszelkie decyzje inwestycyjne, bo inwestycje w akcje rodzą ryzyko strat kapitału.

Disclaimer

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.