EugenioFN
Short

nzdjpy short commodities

FX:NZDJPY   New Zealand Dollar/Japanese Yen
29 0 0
ENTRY short @ .93.45 sl 94.30 eb 93.10 tp 91.75
United States
United Kingdom