GoldenIdeas

Grodno i Sunex - sytuacja techniczna 13.01.2021

Long
SUNEX (GPW:SNX)  
GPW:SNX   SUNEX
Rzut oka na sytuację na dwóch obiecujących spółkach z branży OZE: Grodno i Sunex.
Trwająca obecnie korekta może być dobrą okazją do zajęcia lub powiększenia pozycji.
Obecni akcjonariusze powinni rozważyć przeczekanie korekty zgodnie ze starym powiedzeniem "Never loose a position in a bull market", bo OZE może być hitem inwestycyjnym 2021.

Jak zawsze:
1) niniejszy materiał nie jest poradą inwestycyjną
2) należy rozważnie i samodzielnie podejmować wszelkie decyzje inwestycyjne, bo inwestycje w akcje rodzi ryzyko sporych strat kapitału

Disclaimer

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.