FX_IDC:USDJPY   U.S. Dollar / Japanese Yen
USDJPY long retest