trademasterf

Forex Midpoint Stratejisi For Nasdaq

English Knowledge:
Midpoint Strategy;
The general calculation method is a strategy that helps determine direction by the intersection of a MA line and the value obtained by dividing the lowest and highest price in the specified length range.
Başlangıç Periyodu: The data length of the Midpoint Line.
Kaydırma Seviyesi: The number of steps forward or backward of the Midpoint Line.
Yüzde Seviyesi: the amount of vertical scrolling.
Uzunluk: The length of the MA line
represents.
This strategy is prepared for the Nasdaq 5-minute period. It needs to be optimized for use on other instruments.
There are take profit and stop loss levels within the codes. Friends who want to use it can remove the invisibility from the relevant sections. Also, I removed the midpoint and the MA line so that it does not crowd the image, you can add it if you want.
Thank you.

Turkish Knowledge:
Midpoint Stratejisi;
Genel hesaplama yöntemi, belirlenen uzunluk aralığındaki en düşük ve en yüksek fiyatın ikiye bölümü ile elde edilen değer ve bir ortalama çizgisinin kesişimleriyle yön belirlemeye yardımcı bir stratejidir.
Başlangıç Period: Midpoint Çizgisinin veri uzunluğunu.
Kaydırma Seviyesi: Midpoint Çizgisinin ileri veya geri adım sayısını.
Yüzde Seviyesi: dikey kaydırma miktarını.
Uzunluk: Ortalama çizgisinin uzunluğunu
temsil etmektedir.
Bu strateji Nasdaq 5 dakikalık periot için hazırlanmıştır. Diğer enstrümanlarda kullanılması için optimize edilmesi gerekir.
Kodların içinde Kar alma , zarar durdurma seviyeleri mevcuttur. Kullanmak isteyen arkadaşlar ilgili bölümlerden görünmezliği kaldırabilirler. ayrıca midpoint ve ortalama çizgisinide görüntü kalabalığı yapmaması için ben kaldırdım isterseniz siz ekleyebilirsiniz.
Teşekkürler.

Open-source script

In true TradingView spirit, the author of this script has published it open-source, so traders can understand and verify it. Cheers to the author! You may use it for free, but reuse of this code in a publication is governed by House Rules. You can favorite it to use it on a chart.

Disclaimer

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.

Want to use this script on a chart?