Paul_Crow

BTC when should it break the ATH based on 3 cycles (timing)

Long
BNC:BLX   Bitcoin Liquid Index
I have marked on the chart when BTC broke its previous ATH from 3 cycles. This will help us determine where we are in the cycle, and whether to adjust our sale and in which direction. If there is no breakthrough of the ATH from the previous cycle this year, then we have a problem. I remind you that cyclicity is not statistically confirmed.

On the chart, you have 3 arrows with the year labeled. The arrows indicate the time Bitcoin needed after the halving to break the previous ATH.
The green vertical line represents the current halving.

PL:
na wykresie zaznaczyłem kiedy BTC przebil poprzednie ATH z 3 cykli. Pomoże to nam określi w którym miejscu jesteśmy cyklu, oraz czy przesunąć naszą sprzedaż i w jakim kierunku.
Jeśli nie będzie przebicia ath z poprzedniego cyklu w tym roku, no to mamy kłopot.
Przypominam że cykliczność nie jest potwierdzona statystycznie.

Na wykresie macie 3 strzałki z podpisanym rokiem. Strzałki są czasem ile potrzebował bitcoin po halvingu do przebicia poprzedniego ATH. przetlumacz
Zielona pionowa linia oznacza obecny halving.
Disclaimer

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.