Wave_Tracker

FCN đã đi vào sóng lớn, muốn nghèo thì hãy bán ngay

Long
HOSE:FCN   FECON CORPORATION
Kinh nghiệm 5 năm đầu tư, mình đã rút ra được 1 phương pháp tuyệt vời để không bị ảnh hưởng bởi tam lý, mua gần vùng đáy và bán gần vùng đỉnh. FCN đã vào con sóng thần uptrend dài hạn. Nếu bạn muốn nghèo thì hãy dứng ngoài!

Mô hình hiện tại mình gọi gà one eighty. trái ngược hoàn toàn với Dead cat bounce. Sự fomo của đám đông sẽ đuâw giá của FCN lên vùng 60k trong sự tiễc nuối của người nghèo.

Disclaimer

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.