SimpleinvestMarttin

TOMRA bryder sin RANGE ? 📊🤷‍♂️

Long
OSL:TOM   TOMRA SYSTEMS ASA
Jeg er ikke inde i denne aktie, men har blot lavet denne fordi der var en i gruppen der spurgte ind til den.
Husk altid at handle ud fra dine egne signaler!
Mon den bliver over ?


Disclaimer

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.