TouFrancis

About me 所有你所感受到的、觀察到的、看見的... 全部都是- 某些有能力推動價格移動的不在檯面上的群體、實體戶或個體戶所創造出來的群眾氛圍 你不要以為你的感覺你的想法都是你自己的,別傻了 我從銷售的角度就可以清楚的告訴你,你以為你正確的認知與理性判斷 全是我給你的... 換句話說,你大腦中來來去去的想法、思維 超乎你所能想像的比例...全是來自外界的刺激 在交易的世界裡~如果你沒辦法認知到這樣的事實真相,你永遠在進行著無數場毫無勝算的遊戲。 Tou氏語錄2018.2.3
長線趨勢的本質是突破震盪、震盪的本質是型態、型態的本質是時間週期、時間週期的本質是不確定性,此特性亦是市場唯一的確定性。
Markets Allocation
100 % forex
Top Mentioned Symbols
EURGBP 33% | 2 AUDJPY 33% | 2 GBPUSD 33% | 2
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Online
5
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
1
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit Washington State
1
3
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Online
1
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit 香港
5
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit 中国江西南昌
14
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
113
0
0
Message Follow Following Unfollow
961
31
12
Message Follow Following Unfollow
Last visit New York City
45166
141
28949
Message Follow Following Unfollow
Last visit
91
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
15
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
25
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
102
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
278
3
91
Message Follow Following Unfollow
中国浙江
6007
16
1522
Message Follow Following Unfollow
Last visit 中国
1031
596
5937
Message Follow Following Unfollow
Last visit
554
0
1
Message Follow Following Unfollow
Last visit
169
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
18
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
121
27
228
Message Follow Following Unfollow
Australia
320
0
0
Message Follow Following Unfollow
Online
12295
3587
45658
Message Follow Following Unfollow
Last visit 中国上海
1601
6
1482
Message Follow Following Unfollow
10796
148
23065
Message Follow Following Unfollow
4524
0
6
Message Follow Following Unfollow
ZL2!
SOYBEAN OIL FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT)
Follow Following Unfollow
Type
Script access
Privacy