TouFrancis

Premium
About me 所有你所感受到的、觀察到的、看見的... 全部都是- 某些有能力推動價格移動的不在檯面上的群體、實體戶或個體戶所創造出來的群眾氛圍 你不要以為你的感覺你的想法都是你自己的,別傻了 我從銷售的角度就可以清楚的告訴你,你以為你正確的認知與理性判斷 全是我給你的... 換句話說,你大腦中來來去去的想法、思維 超乎你所能想像的比例...全是來自外界的刺激 在交易的世界裡~如果你沒辦法認知到這樣的事實真相,你永遠在進行著無數場毫無勝算的遊戲。 Tou氏語錄2018.2.3
長線趨勢的本質是突破震盪、震盪的本質是型態、型態的本質是時間週期、時間週期的本質是不確定性,此特性亦是市場唯一的確定性。
Markets Allocation
100 % forex
Top Mentioned Symbols
EURGBP 33% | 2 AUDJPY 33% | 2 GBPUSD 33% | 2
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
2
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
2
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
3
0
0
Message Follow Following Unfollow
35150
1117
117785
Message Follow Following Unfollow
14
0
0
Message Follow Following Unfollow
219
0
0
Message Follow Following Unfollow
1112
31
15
Message Follow Following Unfollow
128967
194
45365
Message Follow Following Unfollow
91
0
0
Message Follow Following Unfollow
16
0
0
Message Follow Following Unfollow
25
0
0
Message Follow Following Unfollow
102
0
0
Message Follow Following Unfollow
279
3
91
Message Follow Following Unfollow
6670
16
1527
Message Follow Following Unfollow
1063
596
5929
Message Follow Following Unfollow
584
0
1
Message Follow Following Unfollow
169
0
0
Message Follow Following Unfollow
18
0
0
Message Follow Following Unfollow
131
27
228
Message Follow Following Unfollow
323
0
0
Message Follow Following Unfollow
13928
4839
47309
Message Follow Following Unfollow
1614
6
1464
Message Follow Following Unfollow
10860
148
22976
Message Follow Following Unfollow
ZL2!
SOYBEAN OIL FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT)
Follow Following Unfollow
Type
Script access
Privacy