sebastian.seliga.7

Co tam Panie, na SOLANIE? (SOL)

Short
FTX:SOLUSD   Solana
Długoterminowa analiza pary SOLUSD na interwale dziennym zakłada zakończone rozwinięcie fali impulsu od dołka na $0.5125 do szczytu na $260. Po ustanowieniu długoterminowego szczytu na $260, rozpoczęła się złożona w czasie i w cenie korekta spadkowa WXYXZ. Do jej zakończenia brakuje jeszcze ostatniej fali spadkowej, czyli Z. Potencjalny poziom docelowy, bazujący na poprzednich poziomach wsparcia technicznego zlokalizowany jest w przedziale cenowym pomiędzy $19.28 - $22.72.


Disclaimer

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.