COININQUIRE

About me πŸ…΄πŸ…½πŸ†ƒπŸ†πŸ…΄πŸ…ΏπŸ†πŸ…΄πŸ…½πŸ…΄πŸ†„πŸ† Blockchain ConsultantπŸ—£ Synthesis of Artist, Inventor, Mechanic, Objective Economist.
Joined USA
Markets Allocation
Top Mentioned Symbols
ETHUSD 12% | 7 BTCUSDT 7% | 4 XBTUSD 4% | 2 ATOMBTC 2% | 1
Show more ideas 123
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit India
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
2
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
1
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
1
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
3
17
205
Message Follow Following Unfollow
Last visit United States
11
0
35
Message Follow Following Unfollow
Last visit indonesia
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
1
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
3
13
105
Message Follow Following Unfollow
Last visit USA
13
15
197
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
450
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
99
11
53
Message Follow Following Unfollow
Last visit Germany
11702
396
1052
Message Follow Following Unfollow
Last visit
251
53
165
Message Follow Following Unfollow
4398
997
34678
Message Follow Following Unfollow
5709
3
46
Message Follow Following Unfollow
9
10
1
Message Follow Following Unfollow
Last visit
328
12
1390
Message Follow Following Unfollow
Last visit Asia
12586
1880
37670
Message Follow Following Unfollow
505
150
1812
Message Follow Following Unfollow
Worldwide
20370
1409
57568
Message Follow Following Unfollow
9644
122
21913
Message Follow Following Unfollow
Last visit WORLD
111759
1789
416998
Message Follow Following Unfollow
Last visit
13421
3022
31534
Message Follow Following Unfollow
Last visit
1536
59
2860
Message Follow Following Unfollow
Online discord.gg/CryptoIndicators
27
13
6
Message Follow Following Unfollow
Last visit Ireland
3
4
12
Message Follow Following Unfollow
Last visit Global
3191
681
5939
Message Follow Following Unfollow
Last visit
7719
511
15180
Message Follow Following Unfollow
Last visit Russia
94569
2374
340515
Message Follow Following Unfollow
BTCUSDT
Bitcoin / TetherUS
Follow Following Unfollow
TOTAL
Crypto Total Market Cap, $ (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Follow Following Unfollow
ELFBTC
Follow Following Unfollow
ARKBTC
Ark / Bitcoin
Follow Following Unfollow
EOSH19
Follow Following Unfollow
CIX100
CRYPTOINDEX 100
Follow Following Unfollow
PHBBTC
Red Pulse Phoenix Binance / Bitcoin
Follow Following Unfollow
ETCBTC
Ethereum Classic / Bitcoin
Follow Following Unfollow
BTCUSD
BTC/USD
Follow Following Unfollow
NAVBTC
Follow Following Unfollow
Type
Script access
Privacy