March 22, 2021

הוסף סמלי אימוג’י להערות הגרף שלך

!אלה החדשות שכולנו חיכינו להן – כן, עכשיו אתה יכול להוסיף סמלי אימוג’י להערות הגרף שלך. זמן לחגוג

?איך אתה עושה זאת

.א.  בחר בכלי השרטוט של סימן דרך בחלונית השמאלית של הגרף

.ב.  הצב את התמרור בגרף על ידי לחיצה

.ג.  פתח את דו-שיח ההגדרות שלו ועבור לכרטיסייה עיצוב

.ד.  הפעל תצוגה של אימוג’י

.ה.  בחרו בסמל האימוג’י המתאים ובצבע הרקע עליו הוא יצויר

.המעגל של הצבע שנבחר עם האימוג’י שנבחר יוצג מתחת לתיבת הטקסט של הכלי

!אנא המשך לשלוח את רעיונותיך – אנו אוהבים לקבל את המשוב וההצעות שלך

Look first / Then leap

פתח גרף