January 22, 2021
הוסף סימולים לרשימת המעקב בנקודה מסוימת ברשימה

.הוסף סימולים לרשימת המעקב בנקודה מסוימת ברשימה

.הוסף סימול לרשימת המעקב ואז העבר אותו למיקום הרצוי ברשימה. ואז עשה זאת שוב עוד 10 פעמים ברציפות

?נשמע מוכר

.ובכן אל דאגה, יש פתרון – כעת אפשרנו להוסיף סימולים מייד למקום הנכון ברשימה
:כל שעליך לעשות הוא

.א.  לחץ לחיצה ימנית על הסימול או הקטע שמתחתיו ברצונך להוסיף סימולים כדי לפתוח את התפריט
.ב.  בחר ב הוסף סימול

!הכי קל שיש

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף