December 4, 2018

פריסות חדשות לגרפים


הקשבנו לבקשות שלכם! קבלו את הפריסות החדשות שהוספנו לגרפים. יש לנו משהו לכולם! 

באפשרותך להתחיל בבדיקת הפריסות החדשות הללו על-ידי לחיצה על הכרטיסייה בחר תצורה בסרגל הכלים העליון.

mspaint_2018-12-04_23-44-31