December 11, 2020
כלי שרטוט חדש לגמרי – מרקר מדגיש

.הוספנו פונקציית הדגשה חדשה ומגניבה לארגז כלי השרטוט שלנו

.זה מאפשר לך להדגיש את הפרטים או האזורים הרצויים בגרף, מבלי להסיט את תשומת הלב מהגרף עצמו

העיקרון של שרטוט עם המרקר המדגיש הוא דומה לזה של מברשת רגילה. אתה רק צריך לבחור כלי בחלונית
.השמאלית של הגרף ולצבוע
.”ליציאה ממצב השרטוט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני באזור ריק בגרף או בחר “צלב

.ניתן לשנות את הצבע והשקיפות בתפריט הגדרות הכלים או בלוח הצף שלו

.אנו מקווים שאתה אוהב את המרקר המדגיש ושזה יעזור לך בעבודה על הגרף שלך
!TradingViewאנו אוהבים לקבל את המשוב וההצעות שלך. תודה שבחרת ב

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף