March 6, 2019

I like to move it! הזז גרפים בתוך הפריסה!


חדשות טובות למי מכם שאוהב את גמישות הגרפים שלנו.

הוספנו את האפשרות להזיז גרפים בתוך הפריסה.
בפשטות, פתח את תפריט ההגדרות עם לחיצה ימנית על הגרף ובחר “הזז גרף ל”
תהנו!