February 6, 2020
הספירה לאחור זמינה בכל אינטרוול זמן

כאן בטריידינגויו אנו מתייחסים למשוב שלך ומיישמים אותו בהתאם, לכן אנו תמיד מבקשים את
.בקשותיך וצרכיך
.בהתאם לבקשותיך האחרונות, הוספנו את היכולת להציג ספירה לאחור עד לסגירת הבר בכל אינטרוול זמן
.צפו בדקה אחת, יום, שבוע, שנה או כל ספירה לאחור של נרות שתוכלו לחשוב עליהם

כדי להפעיל פונקציה זו, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סולם המחירים
.ואז בחר את הפריט ספירה לאחור עד סגירת הנר בתפריט התוכן

תודה על השימוש בטריידינגויו ואנחנו מקווים כי עדכון חדש זה יעזור לך לעקוב אחר מסגרות הזמן
.שמעניינות אותך
!אנו מצפים למשובים המוערכים שלך

The fastest way to follow markets

Launch Chart