March 15, 2019

שינויים קטנים לעיתים עושים הבדל גדול – ראה את חלון הפקודות הגמיש

חדשות טובות לאלו מכם שמשתמשים במסכים קטנים ומעדיפים להתאים אישית את הכל במסך. כעת אתה יכול להתאים את רוחב חלון הפקודות יחד עם חלון המידע (אתה יכול גם להסתיר אותו לחלוטין אם צריך).

תהנו!