November 21, 2018

התאם אישית את הגדרות שיתוף הגרף


אנחנו מתייחסים לפרטיות ברצינות. אנו מבינים שחלק מכם אולי לא ירצו לשתף גרפים עם כולם באינטרנט ואפשרנו להתאים את הגדרות הפרטיות. כעת תוכל לבחור את הגרפים שיהיו גלויים וניתנים להעתקה למשתמשים שיש להם קישור. שים לב שכל הגרפים השמורים שלך כעת אינם גלויים למשתמשים אחרים בשלב זה (גם אם יש להם קישור). בבקשה הפעל את שיתוף הגרף בהגדרות הגרף כדי להפוך אותן ניתנות לצפייה ווהעתקה

תודה שבחרת ב-TradingView ובבקשה, ספר לנו מה דעתך. המשוב שלך חשוב!

Spread the love