August 28, 2018
התאם אישית את הגרפים שלך על ידי שינוי רוחב גרף העמודות!

אנו שואפים לספק לך את הכלים הטובים ביותר בתחום ולאפשר לך להתאים את הגרפים כפי שאתה רואה לנכון. הקשבנו להצעות ואפשרנו לשנות את רוחב העמודות.

ניתן למצוא את האפשרות ‘נרות דקים’ במאפייני הגרף שמתחת לכרטיסייה ‘עיצוב’. היא מופעלת כברירת מחדל, אך ניתן להשבית אותה. גרף העמודות ישתנה אוטומטית בהתאם לסולם (כמו קודם).

opera_2018-12-04_16-53-10

The fastest way to follow markets

Launch Chart