September 25, 2018

בחירת אובייקטים מרובים על גבי הגרף


אנו שמחים להכריז על התכונה שרבים חיכו לה – בחירת אובייקטים רבים!

נניח שיצרתם ניתוח מסובך שמכיל מגוון של אובייקטים שונים. אתה בטח רוצה להעביר אותם על גבי הגרף בשלב כלשהו בזמן שלא יכולת באמת לעשות זאת עד עכשיו.מעתה, אין יותר צורך להעביר כל אובייקט בנפרד.
וכך אתה יכול להעביר את כולם בו זמנית:

  • החזק את לחצן ה-Ctrl ( ב- Windows ו- Linux) או ⌘ (ב-Mac)
  • גרור את סמן העכבר, תוך כדי לחיצה ממושכת על לחצן העכבר השמאלי, כדי לבחור את האזור בגרף שמכיל את האובייקטים

כעת כשבחרת את האובייקטים, אתה יכול ליצור כל שינוי שיחול על כל האובייקטים שנבחרו – הזז אותם על ידי גרירת אחד מהם, הסתר, חסום, הסר או אפילו לשנות את הסדר החזותי של הקבוצה כולה.

Spread the love


Notice: Uninitialized string offset: 2 in /usr/home/tss/public_html/blognew.tradingview.com/wp-content/plugins/qtranslate-xt/qtranslate_utils.php on line 581

Notice: Uninitialized string offset: 2 in /usr/home/tss/public_html/blognew.tradingview.com/wp-content/plugins/qtranslate-xt/qtranslate_utils.php on line 581

Notice: Uninitialized string offset: 2 in /usr/home/tss/public_html/blognew.tradingview.com/wp-content/plugins/qtranslate-xt/qtranslate_utils.php on line 581