September 23, 2020
!מהיר ונוח יותר. הוספנו מקשי קיצור חדשים לעבודה עם גרפים

.הוא השימושיות TradingView  הדבר החשוב ביותר עבורנו ב
.על מנת לזרז ולפשט את העבודה בעזרת גרפים, הוספנו עבורך מקשי קיצור חדשים

מסתיר את כל כלי השרטוט Ctrl + Alt + H (Windows) או Cmd + Opt + H (MacOS) א.  קיצור הדרך
: בגרף הפעיל. אם הם כבר מוסתרים, שילוב זה יפעיל את תצוגת הכלים

  ב. הסרת חפצים עם גלגל העכבר פשוט העבר את סמן העכבר מעל כלי השרטוט או אינדיקטור
.לחץ על גלגל העכבר והאובייקט יימחק
:אתה יכול גם למחוק אינדיקטור על ידי לחיצה על הגלגל על שמו במקרא הגרף

Ctrl (Win) או Cmd (Mac) אם ברצונך למחוק רמות בודדות של מכשירי פיבונאצ’י, החזק את מקש
:העבר את הסמן מעל השורה הנדרשת ולחץ באמצעות גלגל העכבר

Shift + Tab ג.  כאשר עובדים עם מספר גרפים בחלון אחד, תוכלו להשתמש בשילוב
:כדי לעבור לגרף הקודם

.אנו מקווים שתיהנו מקיצורי המקשים החדשים
!TradingView אנו מקדמים בברכה כל משוב והצעה – הם עוזרים לנו להיות טובים יותר. תודה שבחרת ב

 

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף