November 17, 2020
פרופיל ווליום טווח קבוע – כלי שרטוט חדש

:יש לנו חדשות טובות בשבילך. יצרנו פרופיל ווליום טווח קבוע בצורה של כלי שרטוט, אשר

;מתחבר לסימול ספציפי  –
;ניתן לסנכרן/לא לסנכרן בין גרפים בחלון אחד  –
.ניתן להוסיף למועדפים ולקבוצות בעץ האובייקט  –

:תוכל למצוא פרופיל הווליום החדש בכרטיסייה כלי חיזוי ומדידה

.למד עוד על פרופיל ווליום וכיצד להשתמש בו במאמר שלנו
!TradingView אנו מצפים למשוב והצעותיכם. תודה שבחרת ב

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף