February 22, 2019

מציגים סרגל כלים תחתון חדש בפריסת גרפים רבים


ביצענו אופטימיזציה של סרגלי הכלים תחתונים בפריסה מרובת גרפים. כעת אתה יכול להשתמש בסרגל כללי במקום מס’ סרגלי כלים נפרדים מתחת לכל גרף. יש לו את אותו ההגיון כמו סרגל הכלים העליון – זה עובד עם הגרף הנבחר. בדרך זו מתווסף מרחב נוסף מכיוון שהגרפים שלך לא יהיו עמוסים בסרגלי כלים זהיםהגדל את מסך הגרף למקסימום באמצעות האפשרויות הבאות:1) בחר את הגרף המועדף עליך ולחץ Alt + Enter כדי להגדיל אותו.2) לחץ והחזק את מקש Alt ולחץ על הגרף שברצונך להגדיל.